105 träskomakare i samma socken ~ 1906

Träskoindustrin står redan gammalt högt i flor inom Norra Rörums socken i Skåne. Inte mindre än 105 träskomakare driver yrket inom socknen och dessutom finns där en träskofabrik.

Träskorna från N. Rörum har stor efterfrågan i marknaden. Tillgången på al inom socknen är rik.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!