Alla sjömän bör tatueras ~ 1891

Om sjömäns tatuering har ett förslag utgått från Halmstad och nu av kommerskollegium remitterats till sjömanshusdirektionerna i riket.

Förslaget innebär att alla sjömän bör tatueras eller på bröstet bära en jetton för att vid rymningar, skeppsbrott eller dödsfall på främmande ort lättare igenkännas.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!