Angående alkoholismens ärftlighet ~ 1891

Angående alkoholismens ärftlighet har doktor Sallier gjort undersökningar på 350 familjer, inom vilka denna sjukdom förekom. Han fann därvid, att i 106 fall (således i 30 procent) alkoholism kunde påvisas på tidigare skeden i släkten.

I det stora flertalet fall inskränkte sig överflyttningen genom arv till 2 släktled, men det fanns även sådana som kunde följas genom 3 à 4. ”Och dock”, säger Sallier, ”torde det verkliga förhållandet utvisa, att siffran blivit satt alldeles för lågt, och att således ärftligheten är ännu mycket större”.

Han tror sig även ha funnit att alkoholister som på grund av arv fått sjukdomen lättare än andra angrips av delirium tremens.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!