Åsneexport och – skilsmässor ~ 1893

St. Louis måste vara en besynnerlig stad.

Nyligen berättade en bytestidning, att 50 000 åsnor årligen exporteras från nämnda plats och nu upplyser oss samma kollega, att 1 200 skilsmässor årligen beviljas därstädes.

Huruvida åsneexporten utövar något inflytande på de talrika skilsmässorna återstår nu att utröna.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!