Att höra ljud från solen ~ 1890

Att höra ljud från solen tänker Edison på att möjliggöra. Han hoppas nämligen kunna utfinna ett sätt varpå de vid solfläckarnas bildande i fotosfären frambragta ljuden kan uppfångas och återges.

I Ogden i New Jersey finns ett mäktigt lager av magnetjärn. Edison föreslår att omge detta malmlager med ledningstrådar, varvid varje rubbning av jordmagnetismen skulle åstadkomma kraftiga elektriska strömmar.

När ledningen är färdig, menar Edison att ljud från solen skulle kunna höras på telefon, skriver ett New York-blad.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!