Att uppfånga en avskjuten kula ~ 1891

Att uppfånga en avskjuten kula är ett trolleristycke som säkerligen förvånat mången publik. En beskrivning hur konststycket tillgår torde intressera våra läsare.

Trollkonstnären låter en av de närvarande bland flera blykulor utvälja en och gör ett litet märke i densamma. Därpå uppmanar han någon av åskådarna att gå fram till bordet och ladda en pistol med den märkta kulan. Konstnären rör därunder varken kulan eller pistolen. Sedan han efter laddningen med sin trollstav nedslagit såväl kulan som en påsatt pappersplugg, låter han pistolen avskjutas mot sig. Han griper med handen i luften och kan nu uppvisa den förut märkta kulan.

Detta konststycke är lika överraskande som enkelt och ofarligt. Hela hemligheten ligger i pistolen. I pistolpipan är inpassad en svartmålad nedtill sluten bleckcylinder, som sluter sig intill loppet så nära som möjligt, men som även lätt kan dras ut. Trollstaven är i ena ändan försedd med en utskjutande platta av filt och när den insättes i cylindern så måste denna fastna på staven.

Nu till utförandet av konststycket. Pistolen förses förut med litet löst krut och därpå trycks en liten bit silkespapper. Ovanpå denna laddning sätter man bleckcylindern. Sedan en kula valts ut och märkts, låter man litet krut hällas i pistolen (dvs. i cylindern) och tryckas ned med litet papper däröver, sedan låter man kulan läggas in. Nu stöter man häftigt in trollstaven och just med den med filt beslagna ändan och drar raskt ut den. Cylindern sitter nu vid staven, men som den är av alldeles lika färg som denna, är det ingen som märker det. Av silkespapper förfärdigas nu en liten plugg, som nedtrycks med andra ändan av den lugnt omvända trollstaven. Under det att konstnären går några steg baklänges och även låter den beväpnade träda tillbaka, avlägsnar han fort och obemärkt cylindern från staven, låter kulan glida ner i handen och tar stav och cylinder i vänstra handen, eller lägger dem på sitt bord, om han där kan gömma cylindern bakom något föremål. På kommando låter trollkarlen pistolen avfyras. Strax som skottet går av griper han med högra handen, i vilken kulan var gömd, i luften, och kan nu uppvisa kulan såsom uppfångad.

Applåder!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!