Benämningarna ”styrbord” och ”babord” ~ 1893

Benämningarna ”styrbord” och ”babord” härleder sig från italienskan, påstås i en engelsk tidning.

Questa borda betyder nämligen ”den här sidan” och Quella borda ”den där sidan”.

Då order gavs förkortades Questa borda till Sta borda och Quella borda till La borda.

Engelsmännen angliserade orden till Starboard och Larboard, från vilken svenskarna erhöll styrbord och babord.

Då larboard och starboard på engelska ofta förväxlades på grund av de lika ljuden utbyttes larboard mot port.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!