Besynnerliga äktenskap ~ 1888

Från New York skrives: En stor del av vår yngre fruntimmersvärld tycks ha blivit drabbad av en besynnerlig sjukdom.

De största bovar, tjuvar, rövare med mera är inte säkra i sin cell för brev som är fyllda av entusiastiska uttryck av beundran, poesi, ja, till och med kärleksförklaringar och giftermålsanbud. Man rent av dyrkar förbrytare, och det hjälper inte att den allmänna meningen betecknar de fruntimmer som driver denna dyrkan som cranks, fjolliga.

Giftermål mellan kvinnor av ansedda familjer samt tjuvar och mördare förekommer allt oftare. Under den senaste veckan ingicks inte mindre än tre sådana äktenskap.

I fängelset i Camden, New York, firades ett dubbelbröllop. Två brottslingar av värsta slag, som dömts till tio års straffarbete för en avskyvärd förbrytelse, vigdes vid två unga damer på 17 och 18 år, tillhörande rika och ansedda familjer.

I San Francisco lät nyligen en fru Kate Kean skilja sig från sin man för att gifta sig med en mördare som ska hängas om tre veckor. Bröllopet stod i fängelset, och den nygifta frun fick tillåtelse att tillbringa några timmar i sin mans cell.

Många liknande fall skulle kunna omtalas.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!