Brandväsendet i Helsingborg ~ 1891

Brandväsendet i Helsingborg måtte vara av ganska primitiv beskaffenhet, att döma av nedanstående, som framgick vid polisförhöret om senaste eldsvådan.

Vice brandchefen, hr. J. Möller, som befann sig i källaren under det rum där elden utbröt, begav sig genast till poliskontoret för att hämta nyckeln till spruthuset. Men varken tillstädesvarande poliskonstapeln eller vice brandchefen själv hade reda på vilken som var den ifrågavarande nyckeln, varav följden blev, att hr. Möller fick orätt nyckel, nytt bud måste sändas efter den rätta och framtagandet av sprutorna blev flera minuter försenat.

Vidare får brandsignal ej ges förrän vid chefens ankomst. Att vid sådant förhållande elden kan hinna att ta god fart, ifall chefen skulle vara på något större avstånd, är självklart.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!