Dåligt betyg i Danmark ~ 1881

I ett danskt landsortsblad, Aalborg Stiftstidende, läses:

“Svenskt tjänstefolk kommer nu åter hit i stor mängd. I synnerhet är det egendomsägarna som antar dem. Men i regel har de liten nytta och än mindre glädje av dem, för där de vistas kan ordentliga människor knappast vara. De samlas vid lekstugorna, väsnas och drar sina knivar, som ligger mycket lätt i fickorna. I ett hänseende passar de bra för trakten då de är vana att nöjas med dålig föda; men så är de också i allmänhet ovana vid lantliga göromål, som man först måste lära dem. Några bland dem ids inte göra något, utan driver sysslolösa omkring, tillbringar nätterna i folks lador och det mesta av dagarna på ställen där brännvin finns att få. Sällan finns bland dem en ordentlig människa och det är inte ovanligt att de som inte blir hemskickade på grund av förövade brott drar sig fram här ända tills de fått försörjningsrätt och faller kommunerna till last.”

Detta är i sanning ett hårt tal, och vi hoppas i det längsta att det är åtminstone något överdrivet. Det är verkligen skamligt att svenska arbetare så ofta spelar en vanhedrande roll i vårt södra grannland.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!