De olika sätten att skratta ~ 1888

Man lär ha iakttagit att människans skratt motsvarar en särskild karaktär allt efter den däri förhärskande vokalen, påstår en tysk tidning.

De personer i vilkas skratt “a” är förhärskande är öppna och ärliga, älskar buller och rörelse och har ett ombytligt sinnelag.

Skrattet i “e” antyder flegmatikern och melankolikern.

Barn skrattar vanligen med “i”, liksom även naivt, tjänstaktigt, beskedligt och obeslutsamt folk.

Det skratt vari företrädesvis “o” hörs tyder på fåfänga och djärvhet.

Men akta er för den människa som skrattar med “u”, ty han är en misantrop!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!