De olika tungomålen ~ 1883

En fransk dam, som bosatt sig i Sverige, klagade för någon bekant att hon i sin tjänst fått en ohjälpligt stursk jungfru, som till alla hennes befallningar svarade: ”Ah, c’est affreux!” (Ah! det är förfärligt!)

Väninnan ansåg det omöjligt, och vid närmare undersökning upplystes att tjänsteflickan, vilken var från Småland, alltid svarat mycket tjänstvilligt: ”Ja, söta fru!”

Lämna ett svar

error: Content is protected !!