Den årstid som man lätt ådrar sig förkylningar ~ 1902

Den årstid som man lätt ådrar sig förkylningar, är nu inne och det kan då vara nyttigt att erinra sig att de största auktoriteter tillskriver den täta förekomsten av sådana opassligheter snarare dålig luft inomhus än den kalla luften utomhus.

”Kall luft”, säger en berömd engelsk läkare, ”förorsakar inte hals. Och bröstsjukdomar, blott dålig luft”.

Det faktum, att det är en större mängd sjukdomsfall under den kalla väderleken, inpassar han i sin teori med den förklaringen, att sådana oordningar i människokroppen orsakas inte av den kalla luften, utan av det instängda levnadssätt, som åtföljer denna årstid!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!