Den fattiges lycka ~ 1882

Att efter en dag, tillbringad under arbete och ansträngning, träda in i sitt torftiga hem och vara förvissad om att även ha arbete för morgondagen, det är den fattiges lycka.

Den fattige har inga dyrbara njutningar; Han går inte dit där kostbara nöjen bjuds; Han gör inga dyra bjudningar men har andra fröjder som vederkvicker hjärtat och förståndet, och som inte kostar någonting. Att tillbringa kvällen bland de sina, att vårda och språka med sina gamla föräldrar, att leka med sina barn, det är den fattiges lycka.

Den rike oroar sig över allt. Han är orolig över kursen på börsen; Han ängslas för sina skepp som han har i sjön var gång en vindfläkt kommer, och tycker ändå att de inte kommer fort nog i land; Han fruktar var stund för eldsvåda och han är rädd för tjuvar; Han grämer sig över sin nästas medgång. Att inte behöva känna något av alla dessa kval, det är den fattiges lycka.

Den rike är ofta sjuk till följd av sin vällevnad. Ledsen på livet försöker han uppehålla sin vacklande hälsa vid brunnar och badorter. Men arbete och måttlighet vidmakthåller hälsan hos den torftige och med den följer munterhet och ett gott lynne. Det är den fattiges lycka.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!