Den olyckligaste människa på jorden ~ 1890

”Den olyckligaste människa på jorden”, säger sig krönikören i ryska tidningen ”Grashdanin” nyligen ha sammanträffat med. Denne i sitt slag märklige man är rik och begåvad, ung och stark, han har vänner, han har framtidsutsikter – men ett fattas honom: han vet inte vilken av de berömda läkare som han konsulterat förtjänar hans förtroende.

Den förste berömde läkaren sade till honom: ”Om ni vill förbli frisk och leva länge, så drick ingenting till måltiderna utan drick ungefär två timmar efter det ni ätit, litet vin och vatten…” ”Den olyckligaste människan på jorden” följde ordinationen. Men vad blev följden? Efter kort tid inställde sig hos honom njurlidande, och förut hade han varit så frisk och stark.

Han gick nu till en annan berömd läkare. ”Men för Guds skull”, utropar denne, ”hur kan man leva så! Ni dricker ingenting till maten, och till följd därav blir de av njurarna framställda vätskorna så skarpa och sura att hela organismen måste gå under av överflöd på syra och brist på alkalier. Ni håller ju på att få stenpassion! Ni måste nödvändigt dricka sodavatten.” – ”Till middagarna?”” – ”Ja, när ni äter, eller vichy.”

Samma dag träffar patienten på en bjudning en tredje stjärna inom den medicinska världen och berättar för honom sin sjukdomshistoria. ”Vad! Ni dricker alkaliskt vatten!” utropar denne. ”Gud bevare er därför; det är ju bästa sättet att skaffa sig stenpassion!” – ”Ja, vad skall man dricka?” – ”Nödvändigt något syrligt vatten, det underhjälper magsaftens verksamhet och påskyndar blodets syresättning, och det är just detta som vi i S:t Petersburg framför allt annat behöver.”

Har nu inte ”den olyckligaste människan på jorden” verkligen full rätt att kalla sig så? slutar krönikören.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!