Den värdelösa rapporten över maten och krogarna ~ 1896

Den värdelösa rapporten över maten och krogarna, vilken Stockholms utskänkningsbolag genom handelskemisten fil. d:r C. Setterberg kvartalsvis låter utföra och i tidningarna annonserar, är nu för årets första kvartal offentliggjord.

Man får därav veta:

  • att somliga krogar håller god mat, några mycket god och vissa andra underhaltig.
  • att en del ger mycket mat och andra djärvt serverar ända till 25 procent under medelportion, samt
  • att allmänheten i två fall gjort anmärkning mot den mat som serverats.

O, vilket snillrikt sätt att använda pengar! Ja, vi menar de pengar som betalas för dessa undersökningar och dessa annonser! Som om inte envar redan visste av erfarenhet allt det här.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!