Det är ingen skam att bjuda till! ~ 1888

Det gick muntert till i Torsby i Värmland mellan präster och lekmän på ett taxeringssammanträde häromdagen. Då de närvarande prästerna begärde extra skatteavdrag för sina resor till kyrkan varje helg anhöll patron H-r, att “även vi andra behöver få ersättning, för att gå till kyrkan, och om så skedde skulle kyrkorna inte längre stå nästan tomma!” Allmän munterhet framkallades av detta yttrande.

Men något avdrag i beskattningen fick prästerna emellertid inte på så “kristliga grunder och ömmande omständigheter”! Om präster och andra löntagare ska särskilt betalas för sina ämbetsgöromål – för vilka göromål har de då lönen?

Lämna ett svar

error: Content is protected !!