Djupa andetag ~ 1891

Det djupa andetaget är den nyckel som öppnar porten till hälsans och fägringens skattkammare. Det är med andedraget som med kunskapen – det är oriktigt att njuta dem båda i små portioner. Dra därför djupa andedrag, om du önskar känna dig frisk och stark.

Vetenskapen har ofta framkommit med påståendet att om andningen skedde på rätta sättet, man ständigt skulle äga friskt blod.

Men hur skall detta tillgå? – Konsten är mycket enkel. Ta djupa, långa och fullständiga andetag och tvinga fram bröstet, medan du sysselsätter dig med denna övning. Låt bröstkorgen vidgas till det yttersta vid slutet av varje inandning av luften och andas långsamt ut. Femtio djupa andedrag varje morgon i den renaste luft du kan finna på ska mera bidra till blodets renande, till att stärka lungorna och försätta alla avsöndringsorgan i livligare verksamhet, än all den medicin du intar.

Kvinnor som bär tätt åtsittande snörliv kan inte göra några djupa inandningar, och följaktligen är inte dessa råd skrivna för modets slavinnor. De har redan förut nog av att inandas det minsta möjliga kvantum luft, och förmår knappt gå på ett naturligt sätt, så nedtyngda som de är av alla kjortlar som trycker på deras höfter.

Men eho du är, som älskar hälsa och fägring och gått fri för dylika dårskaper, kan med lätthet begagna dig av det billiga och naturliga läkemedlet – naturens egen medicin.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!