Edison har nyligen blivit gift ~ 1882

Edison har nyligen blivit gift, och hur det gått till, därom har hans privatsekreterare meddelat en medarbetare i ”Illustrated New-York Times” följande historia.

En god vän till Edison, heter det, kom en dag till honom och yttrade, att han borde gifta sig, emedan det vore nödvändigt att han hade en fru, som förestod hans hushåll, vilket sköttes av en hushållerska och flera tjänare.

Edison hade aldrig tänkt på något dylikt, och han var dessutom känd såsom en ytterst blyg man. Förslaget tycktes emellertid behaga honom och nästan rädd frågade han vem han skulle gifta sig med.

Vännen svarade något tveksamt: ”Ni har en stor fabrik däruppe och där finns flera vackra flickor, de är visserligen inte särdeles fina och bildade, men de är ärbara, och det är huvudsaken”.

Edison antog förslaget och gick tillsammans med vännen upp i fabriken, såg sig omkring bland flickorna, träffade sitt val och friade.

Så är Edisons sätt att sluta affärer. Flickan blev förlägen och begärde en veckas betänketid. Då veckan gått till ända, antog hon anbudet och utan uppskov gifte de sig med varandra.

Edison beslöt nu, att de genast skulle göra en bröllopsresa till Nya England och Kanada. Då det nyförmälda paret for till tågbanestationen passerade de förbi Edisons laboratorium. Edison bad sin unga fru vänta några minuter, emedan hans närvaro i laboratoriet nödvändigt fordrades. Han skulle genast komma tillbaka.

Tåget kom och det gick igen och flera andra tåg gjorde detsamma, men Edison kom icke. Den unga frun, som kände sin mans egenheter, for hem igen.

Edison lät under tiden vänta på sig länge nog. Ett dygn försvann och ytterligare ett innan han kom tillbaka. Fördjupad i någon idé hade han glömt bort sin fru, smekmånaden och bröllopsresan.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!