En elektrisk alarmklocka är konstruerad ~ 1891

En elektrisk alarmklocka är konstruerad av mekanikus Ax. Lindberg. Apparaten är enkel och av mycket sinnrik konstruktion samt kan säkert bli till stort gagn såsom alarmklocka vid eldsvådor, vid torkrior för angivande av temperaturen vid sädens torkning m.m.

Temperaturkänsligheten hos denna apparat är så stor, att då apparaten är uppsatt t.ex. på en vägg och man vid rummets andra sida påtänder ett tidningsblad, så är denna temperaturförhöjning nog för att sätta alarmklockan igång. Alarmeringen kan naturligtvis modereras till olika temperaturhöjd. Uppfinnaren tror sig framdeles kunna sälja dessa apparater till omkring 50 kr styck.

Av de personer vilka tagit kännedom om denna apparat och från vilka uppfinnaren erhållit erkännande, må nämnas: professorerna G. R. Dahlander och Victor Adler, brandchefen kommendörkapten B. Hollsten samt direktören för Skandia, baron G. Lagerbring.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!