En fiffikus ~ 1906

På ett hotell i Chicago anställdes för några år sedan en nattvakt som inte var vidare nöjd med ett då nyss infört kontrollsystem. Han skulle nämligen på bestämd tid göra en rond genom hotellet och trycka på en massa elektriska knappar, varigenom man kunde övertyga sig, att han skötte sin befattning med vaksamhet.

Efter en tid försåg han en del av knapparna med en automatisk apparat, som på bestämda tider skulle röra vid dem och därmed underlättar hans möda. Det dröjde emellertid inte länge, innan apparaten funktionerade så ojämt, att man upptäckte hans list, och han fick sig en grundlig skrapa samt hotades med att mista tjänsten ifall ofoget upprepades. Därtill försågs han nu även med stegmätare, som skulle inregistrera vart steg han tog.

Allt gick förträffligt en tid framåt, men en morgon saknade man nattvakten. Undersökning företogs, och då befanns den gode mannen ligga och sova i maskinrummet. Stegmätaren hade han satt fast på ångmaskinens pistonstång, som för varje slag inregistrerade ett steg. Den hade varit igång hela natten, och då stegmätaren avlästes, hade den inregistrerat 212 engelska mil.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!