En ”förfalskad” avrättning ~ 1887

En av de farligaste karlar i Texas var Bill Longley, från Lee co. i mellersta delen av staten. Han hade sina trettiosju mordgärningar på samvetet.

Men äntligen blev han för en av dessa för elva år sedan dömd till döden i Giddings, huvudorten i nämnda provins. Dock, därvarande sheriffen Jim Brown hade själv varit medlem av Longleys banditband och lär härunder ha gjort sig skyldig till åtta mord. Redan vid den av sheriffen företagna hängningen av sin forne anförare uppsteg därför allehanda tvivelsmål rörande avrättningens äkthet.

Jim Brown, som ännu i många år efter Longleys avrättning förblev sheriff i Lee co. dog emellertid på ett honom värdigt sätt: han råkade bli ihjälskjuten under ett slagsmål. Och nu berättar Campbell Longley, Bill Longleys ännu levande fader, följande historia:

Då ingen utsikt mera fanns för Bill Longley att genom advokatsknep undgå galgen, betalte hans rike kaliforniske onkel sheriffen Jim Brown 4000 dollar för att denne skulle, så att säga, förfalska avrättningen. Då stunden var inne placerades Bill på falluckan. Men man hade träffat sådana anstalter, att kroppens tyngd vid fallet inte drabbade halsen, utan en järnhake som var fästad vid läderremsor vilka uppbar kroppen. I själva verket gjorde Bill Longley i sitt läderbandage endast ett språng genom luften. Då han kommit ned efterapade han med benen en döendes ryckningar och lades, sedan den mutade läkaren intygat hans död, i kistan och överlämnades till sina vänner. Under det sedermera den med sten fyllda kistan bars till kyrkogården, satt Bill för länge sedan i en järnbanvagn och ångade av mot kusten.

Bill lär nu vara ägare till ansenliga landsträckor och kreaturshjordar i Centralamerika.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!