En fransk sergeant ~ 1871

En fransk sergeant gjorde nyligen ett förtvivlat försök att fly från fästningen Königstein (som är belägen på en ofantligt hög och brant klippa), berättar ”Hamb. Corresp”.

Den flyende betjänade sig härvid av en stake försedd med krok, med vilkens hjälp han svingade sig över bröstvärnet, varpå han försökte att hala sig ner från det ena klipputsprånget till det andra. Men redan vid första försöket släppte haken och han störtade ner från en höjd av 60 alnar.

Om hans tillfrisknande är föga hopp.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!