En girigbuk i Konga ~ 1888

En girigbuk i Konga är, säger Växjöbladet, så rädd om sina pengar, att han inte kan förmå sig att låta laga sina ur, vilka nu stått i flera år.

I stället får husets drängar rätta sig efter tuppens galande, när de om morgonen ska gå ut och arbeta. De får således vara uppe senast vid tretiden, men detta tyckte dock bonden och hans lika snåla hustru var alldeles för sent.

De gjorde därför upp en listig plan. Klockan två på morgnarna gick bonden ut och ställde sig att gala som en tupp, varvid gumman väckte drängarna och skickade dem ut på arbetet. Slutligen började dessa emellertid ana oråd och en morgon strax efter klockan ett överraskade de kära far på bar gärning, just som han stod ute på gården i blotta linnet och gol av alla krafter.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!