En hjärtlös son från Amerika ~ 1889

En hjärtlös son hemkom för omkring ett år sedan från Amerika till sina föräldrar i Konga härad, vilka satt som arrendatorsfolk och genom den allra största sparsamhet samlat sig 12 000 kronors förmögenhet.

Sonen sade sig vara stor jordägare och rika karlen i Amerika samt övertalade föräldrarna att lämna det fattiga Sverige och följa honom, för att sedan hos honom få njuta stillhet och lugn på ålderdomen. Föräldrarna gav efter och emigrerade i sonens sällskap i våras, varefter av deras medel sändes per post 6000 kronor till dem i Amerika. Enligt brev från de gamla till vänner i hemorten skall sonen emellertid vid ankomsten till Amerika ha rymt från dem och sedan utkvitterat de 6000 kronorna på postkontoret.

Nu bebor de stackars gamla föräldrarna ett rum i en amerikansk stad och ser sina återstående, tungt förvärvade penningar allt mera smälta tillsammans, emedan mannen är gammal och orkeslös samt hustrun nästan blind.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!