En obehaglig velocipedist ~ 1892

Vid en av statens järnvägsstationer nära Malmö tilldrog sig nyligen, enligt Sk. Aftbl., följande sorglustiga episod:

Strax före ett tågs avgång, då en mängd passagerare var samlade på perrongen, företog sig en ung, övermodig adept av Alnarps lantbruksinstitut att i skarp fart köra fram och tillbaka på perrongen. I första turen höll han på att köra omkull en fru från Malmö: strax därpå går det över ändan med ryttaren, men han stiger upp och kör tillbaka trots protester från närvarande personer. Mitt för stationshuset störtar han ånyo omkull, i fallet med sin maskin kullkastande en ung dam, som därvid faller baklänges över järnvägsskenan med bicykeln och dess ryttare över sig. Hon skadade rätt illa sitt ena ben.

Det gjorde ett pinsamt intryck att höra hur den oförsynte ungdomen sökte frånsäga sig all skuld genom att upprepade gånger försäkra sig ha minst ”en kvart i förväg” ropat ”se opp”.

Det enda hugneliga i hela historien var den avbasning med en duktig käpp som en ridderlig herre bestod den kullstörtade ryttaren.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!