En ohygglig tilldragelse ~ 1889

En ohygglig tilldragelse, som har karaktären av ett rent mordförsök, timade tidigt i tisdags morse i förra veckan i Sövestads prästgård. Förloppet var, såsom det berättats i Ystad-Posten, i korthet följande.

Vid 5-tiden sagda dags morgon väcktes kyrkoherden Lindskog och hans maka av häftiga skrik från barnkammaren. Inkomna dit, fann föräldrarna ett av de äldsta barnen, en flicka på omkring 5 år, stående oklätt på golvet under uppgivande av högljudda skrik och synbarligen så betaget av rädsla att det inte förmådde redogöra för anledningen till sin sinnesrörelse. Vid närmare efterseende befanns emellertid fönstret till barnkammaren, vilket är beläget helt nära marken, öppet samt – till föräldrarnas lätt begripliga förskräckelse – vaggan, i vilken yngsta barnet, en 1-årig parvel, legat under natten, tom. En av husets kvinnliga tjänare, vilken även vid den lilla flickans rop skyndat till, rusade nu ut på gården för att spana efter det på ett så mystiskt sätt försvunna barnet. Efter en stunds sökande lyckades man äntligen, vägledd av barnets skrik, upptäcka dess vistelseort, varvid det befanns att detsamma blivit utkastat i gödselstacken invid arrendatorns av prästgården svinstia. Till all lycka var underlaget så tillfruset att det stackars barnet inte kunnat sjunka ned däri, ty i motsatt fall hade det med all säkerhet genast kvävts. Nu påträffades det oskadat, frånsett en svullnad i huvudet, och ehuru det lilla barnets dräkt genomdränkts av gödselvatten hade det inte, åtminstone efter vad det då kunde synas, tagit någon skada för övrigt.

Under det spaningarna efter barnet pågick eller kanske redan innan man hunnit hämta sig tillräckligt för att sätta dessa igång, kom den hos herrskapet Lindskog anställda barnpigan (hon är bördig härifrån staden) utifrån till köksdörren och ville bli insläppt. På tillfrågan vilken väg hon gått ut uppgav hon att hon passerat genom köket, vars dörr emellertid påstås inte förut på morgonen varit öppnad: vid senare verkställd undersökning befanns även det ställe hon uppgav sig ha besökt på sin tidiga morgonpromenad inte av någon ha beträtts sedan föregående dag. Det är naturligt att dessa omständigheter ställer flickan i en mycket tvivelaktig dager beträffande hennes förhållande till det utlagda barnet, som tydligen skolat av en eller annan orsak bringas om livet, och misstankarna riktades därför genast på henne.

Hennes namn är Maria Bergqvist. Vid nytt förhör med henne i fängelset i Ystad, dit hon blivit avförd, har hon erkänt sig skyldig till den ohyggliga gärningen att ha utkastat kyrkoherden Lindskogs yngsta barn i svingården. Om anledningen härtill har hon inte velat yttra sig. Dock tror man att motivet varit ledsnad eller missnöje med tjänsten.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!