En ovanlig kalv ~ 1905

Fenomen inom djurvärlden, som i vanliga fall plägar höra hemma i Småland, har hittat väg över till våra trakter.

Sålunda meddelas Bergsl. Nyh. att i Kapellheden, Brattfors, en ko häromdagen framfött en kalv, som naturen slösat sina håvor på ända därhän, att den var försedd med icke färre än åtta (8) fötter, fyra (4) öron och två svansar. Däremot var den i total avsaknad av hals. Kalven måste vid förlossningen styckas.

Månne vidunderkalvarnas hemland Småland kan uppvisa maken?

Lämna ett svar

error: Content is protected !!