En rik bondson ~ 1851

En rik bondson, som studerade vid ett universitet, hemkom för att tillbringa julen hos sina föräldrar.

För att traktera den kära gästen, hade modern låtit steka två duvor; vilka han däremot, för att visa sin skicklighet, genom logikens och aritmetikens tillhjälp åtog sig bevisa var tre till antalet.

Ty, sade han: ”där är en, och där är två, ett och två gör tre, ergo är där tre duvor.”

”Jaså” genmälte fadern, ”efter du nu så väl uttänkt och bevisat detta, så ska vi dela lika; din mor ska få den ena duvan, jag tar den andra, och den tredje kan du får behålla själv”.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!