En självmordsklubb bland unga flickor ~ 1903

I Idaho i Amerika har man upptäckt en fullt organiserad självmordsklubb med unga flickor. Att den menar allvar visar sig av det faktum att tre av dess medlemmar redan har tagit livet av sig under loppet av lika många månader.

Dess tillvaro upptäcktes först genom en polisundersökning med anledning av en av medlemmarnas död – Grace Ashton. Hon hade tagit morfin. En annan flicka försökte strax efter ta livet av sig på samma sätt, och genom henne blev klubbens historia fullständigt känd.

Alla medlemmarna – och de är många – är unga flickor som håller regelbundna möten. Vid vart och ett av dessa utses genom lottning ett nytt offer, som måste vara dött innan nästa möte hålls, men har rätt att själv välja dödssätt.

En omfattande polisundersökning har inletts.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!