En stor olycka ~ 1885

En stor olycka har träffat en karusellägare i Aschaffenburg. Karusellen är sammansatt av stora och tunga fartyg, vilka löper på skenor och sätts i rörelse av en ångmaskin.

Längs med skenorna befinner sig på innersidan av karusellen en gångbro. På denna stod ägarens hustru, som under det karusellen var i gång skulle räcka ett mynt åt ett barn.

Härunder måste hon ha fallit omkull och kommit att ligga med bägge benen på skenorna så att hjulen två gånger gick över dem. Kvinnans båda ben blev från knäet helt och hållet sönderkrossade, och de söndersplittrade benknotorna hade på åtskilliga ställen trängt genom köttet. På lasarettet blev den olyckligas båda ben amputerade.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!