En upprörande olyckshändelse ~ 1892

Om en upprörande olyckshändelse skriver Nya Wermlands-Tidningens korrespondent från Älvsbacka:

I tisdags förmiddag råkade 19-årige ynglingen Bernh. Larsson från N:a Viken att vid torvmossen i närheten av Älvsbacka bruk halka och med ena benet nedkomma i den i full gång varande torvmaskinen, vilkens knivar inte allenast nästan helt och hållet skilde foten från benet utan sönderslet detta ända upp till knäleden, varförutom ett par knivar jämväl huggit säkert fäste i låret, vars ben även sannolikt krossades.

Maskinen stannade visserligen av sig själv, men den stackars ynglingen, som dock under hela tiden behöll sansen, måste uthärda de förfärligaste marter under omkring 25 minuter innan man lyckades lossa honom ur maskinen.

Doktor Lindblom från Nyed, som genast telefonerades, anlände fortast möjligt och lämnade den lemlästade all sin hjälp, varefter den beklagansvärda ynglingen med all varsamhet infördes till Filipstads lasarett, där han emellertid påföljande morgon dukade under för sina plågor och utandades sin sista suck.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!