En vacker och lönande handel ~ 1880

En vacker och lönande handel har av fattigare personer börjat att i Karlstad och på andra ställen bedrivas, och denna nätta affär består däri, att krukväxter drivs upp i hemmen och sedan, när de börjat blomma, säljes åt sådana, som vill ha blommor i boningsrummen.

En inte obetydlig biförtjänst kan på detta sätt erhållas av den omtänksamme och påpasslige blomsterskötaren, och att en sådan handel kommit igång är så mycket mer glädjande, eftersom sysslandet med blommor och kärleken till desamma förädlar sinnet och sprider trevnad i hemmet.

Genom ett gott och lämpligt urval av växter skulle helt visst denna lilla industri kunna drivas upp till en ganska viktig inkomstgren, i synnerhet för de som bor i städernas närhet, så mycket mer som uppdragna plantor på detta sätt utan nästan några kostnader bör kunna säljas billigare än växterna från orangerierna.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!