En verklig hermafrodit ~ 1903

I senaste numret av den tyska medicinska veckoskriften meddelas ett fall av äkta hermafroditism, som upptäcktes på den kirurgiska kliniken vid universitetet i Königsberg.

En 20-årig från Ryssland bördig person, vilken uppvuxit såsom gosse men på grund av under de senare åren framträdande företeelser började tvivla på sitt kön – till det yttre fanns såväl de manliga som de kvinnliga organen, rätt väl utvecklade.

Patienten, som under alla omständigheter ville ha visshet och erkännas såsom man, medgav en kirurgisk undersökning. Härvid fann man att såväl de manliga som de kvinnliga inre organen var förhanden, att man här hade att göra med en verklig hermafrodit.

Detta torde vara första gången, som man hos en levande människa på friska preparat kunnat såväl anatomiskt som histologiskt påvisa förekomsten av en verklig hermafrodit. Dr Simon har erhållit i uppdrag att utförligare bearbeta fallet från Königsberg, särskilt dess betydelse för det embryologiska studiet, och han kommer att redogöra för sina studier i Virchows Arkiv. En mängd upplysande fotografier av hermafroditens yttre samt av sektionsresultaten föreligger.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!