Ernst Axel Günther i Kristiania ~ 1905

Följande roliga historia berättas om nyutnämnda svenska sändebudet i Kristiania, Günther:

På 1870-talet befann sig herr Günther som ung jurist på en färd i Örebro län, då han där utan vidare – häktades av en länsman. Förhållandet var nämligen att vid samma tid efterlystes en bedragare, och det i länsmannens hand komna porträttet av nämnde individ stämde med punkt och pricka till herr Günthers utseende.

Länsmannen strålade av glädje över den lyckliga fångsten – en stor belöning för bedragarens gripande var utlovad – och började genast korsförhöret, varvid han i medvetandet om sin höga värdighet duade den anhållne.

– Vad heter du?

– Ernst Axel Günther.

– Det var schangtilt! Och vad är du?

– Vice häradshövding.

Länsmannen nästan kiknade av skratt, och hans biträden grinade som solvargar.

– Och vad är din far?

– Justitiestatsministern, excellensen Claes Efraim Günther.

– Nog sjutton kunde du ha hittat på någonting mindre förnämt, skrek länsmannen. Detta är en fräckhet utan like. Jag gitter inte förhöra dig vidare.

Trots fångens protester fördes han in till Örebro, där han tills vidare insattes i finkan. Han bad att de åtminstone kunde sända efter landshövding Bergström, som personligen kände honom, men möttes med hånskratt.

Först påföljande dag friades han, sedan landshövdingen underrättats om fångens envisa anhållan.

På herr Günthers ädelmodiga bön slapp länsmannen undan med en skrapa.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!