Ett gräl och en räddningsscen ~ 1903

På lördags förmiddag uppstod en högljudd träta mellan en arbetskarl och hans hustru vid nedre Munkbron i Stockholm, och orden skräddes inte av någondera.

Hustruns argumentation tycktes dock slutligen bli för svår för mannen, för utan att ingå i vidare svaromål, tog han reträtt genom att hoppa i Riddarholmskanalen.

Om hustrun nu ångrade sina hårda ord eller om hon tänkte på sitt en gång givna löfte att älska mannen i lust och “nöd”, svepte hon hur som helst kjolarna uppåt knäna, skyndade ner till kajkanten och lyckades fiska upp sin gubbe.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!