Ett hemskt dåd ~ 1906

Den italienska tidningen ”Messagero” berättar en egendomlig historia, som övergår den svartaste hämndroman i avskyvärdhet.

På en järnvägslinje mellan Rom och Badni fann man häromnatten två barn, till synes bror och syster, hårt fastbundna med rep vid varandra och utlagda tvärs över järnvägsspåret, tydligen i den ruskiga avsikten att de skulle överköras av det expresståg som några timmar senare skulle gå fram där.

Den svarta avsikten gick dock om intet genom lokomotivförarens vaksamhet. Han märkte ett föremål på spåret och stannade genast tåget. Men de stackars barnen hade dock redan dött av köld.

Polisen satte sig genast igång, men har ännu inget vägledande spår. Att döma av de kläder som de stackars små bar, tillhör de någon rik och på samma gång grevlig familj, ty en grevlig krona var broderad på deras skjortor.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!