Ett vänligt ord ~ 1889

Ett vänligt ord och sagt i rättan tid,
Det mäktar mycket uti livets strid,
Det mäktar mera, än du ana kan;
Det ofta seger över hjärtan vann.

Ett vänligt ord, som kostar ingenting,
En verkan har på denna jordering,
Att kunna rubba månget mörkt beslut
Och göra mjukt ett sinne hårt förut.

Hur mången mulen panna blev ej ljus
I armods tjäll, i rike mannens hus,
Hur månget kiv ej bilagt på vår jord
Vid blott ett enda litet vänligt ord!

Ett vänligt ord kan göra mödan lätt,
Försona mången liden oförrätt;
Ett vänligt ord och utav hjärtat sagt:
O tro mig, du! det har en sällsam makt.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!