Farliga teaterbesökare ~ 1889

En kringresande teatergrupp gav några dagar före jul föreställningar i Saudusby, Ohio, och bland åskådarna var flera indianer som infunnit sig i full skrud med fjädrar, djurhudar, vampumgördlar och naturligtvis även med sina vapen. I de pjäser som uppförs i dessa trakter förekommer naturligtvis alltid blodiga strider med kniv och revolver, hängningar och blodsutgjutelser av alla slag. Detta piggade upp indianerna av vilka flera för första gången befann sig på en teater.

En av dem, som trodde att det var allvar, drog under en strid på scenen sin kniv för att slunga in den bland de spelande men hindrades i denna sin föresats av en erfaren hövding. Han vände sig nu uppretad mot denne, som å sin sida drog sin tomahawk och nu började en livlig strid mitt bland åskådarna av mycket allvarsammare art än den på scenen. Det blev en förfärlig uppståndelse. Spelet avbröts. Regissören hoppade från scenen och kastade sig över de stridande som han lyckades tränga ut i korridoren, under det andra ropade på polis.

Under tiden slogs regissören till marken med en tomahawk och då han avlossade ett skott fick han tre kulor från indianernas revolvrar i ena armen. Man sköt även på hans fru som skyndat till mannens hjälp, men lyckligtvis utan att träffa henne, varpå den modiga kvinnan även å sin sida drog sin revolver och gav eld på angriparna.

Det var med stor möda man lyckades gripa indianerna och föra dem till närmaste polisstation under det regissören med bandage kring huvud och armar uppträdde på scenen och under den sensationslystna publikens applåder förklarade att föreställningen skulle fortsätta.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!