Fästman 5 gånger äldre än fästmö ~ 1891

I en av södra Kronobergs läns kyrkor har under de senaste tre söndagarna avkunnats lysning till äktenskap mellan en 89-årig, förmögen undantagsman och en 16-årig, likaledes förmögen hemmansägaredotter.

Åldringen, som mäter sina modiga 3 alnar, äger en rak hållning och ett utseende som mera tyder på 60 än 90 års ålder.

Gubbens skriftliga löfte till flickan och hennes föräldrar att, ifall han dör först, få ärva hela hans ansenliga rikedom har föranlett detta äktenskap.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!