Följderna av en dålig lektyr – En fjortonårig mördare ~ 1906

Vilka fruktansvärda följder läsningen av dåliga böcker kan medföra, visar med förskräckande tydlighet en domstolsförhandling som i dagarna förekommit i Kottbus i Tyskland.

En 14-årig gosse, Paul Lehmann, var anklagad för mord. Huvudorsaken till att en pojke som knappast växt ifrån skolan kunde begå en så hemsk förbrytelse ligger jämte bristen på föräldratukt däri, att han läste en kolportageroman, som behandlade en rövarhövding Leichtweiss levnadshistoria. Läsningen av den usla romanens tjogtals sönderlästa häften hade en fruktansvärd verkan på den försummade gossen. Dag och natt sysselsatte sig hans tankar med denna historias hjälte. Tillsammans med andra gossar byggde han i skogen en rövarkula och anförde sina kamrater vid stölder, som de företog för att anskaffa medel till inköp av vapen och ammunition. Flera gånger uttalade han sin avsikt att bli lik rövarkaptenen Leichtweiss och bege sig till Schweiz. Då fick inte heller en rövarbrud saknas. När den därtill utkorade flickan, den jämnåriga Milda Ebert, inte ville gå in på hans önskningar, fattade han det en rövarhövding värdiga beslutet att bringa henne om livet. Den 20 okt. utförde han sin avsikt, och det sätt varpå mordplanen uppgjordes och utfördes, var så ohyggligt att de tyska tidningarna ryggar tillbaka för att återge detaljerna. Gossen dömdes till tio års fängelse.

Vilket inflytande dessa tio års vistelse bakom fängelsemurarna skall utöva på den vid så unga år fördärvade gossen kan knappast betraktas som tvivelaktigt. Det perspektiv som därvid öppnar sig är tröstlöst. Den skuld som träffar alla som medverkar vid utgivande och spridningen av denna själsfördärvande kolportagelitteraturen är icke ringa. Dylika fall ger alla, som vill verka för en sund folkupplysning och skydda de omyndiga i synnerhet för att förgiftas av dåliga pressalster, mycket att tänka på.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!