Försäljning av slavinnor i Egypten ~ 1900

Times korrespondent i Kairo meddelar att en egyptier, som blev befriad vid Omdurmans intagande, medförde sju sudanesiska kvinnor till Egypten, vilka han sålde. Han sökte kringgå förbudet mot slavhandel genom att låta köparna utfärda äktenskapsintyg.

Några av köparna har blivit häktade, bland dem en rik köpman i Alexandria, vilket väckt stort uppseende. Sex av kvinnorna har anbragts i ett hem för frigivna kvinnor; den sjunde har inte anträffats.

Korrespondenten tillägger att flera slavar sänds över Sudans gräns till Abessinien och att det blir svårt att alldeles undertrycka slaveriet i Sudan.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!