Fransk koloni i Dalarna? ~ 1902

Den bekanta franska tidningen ”Le petit journal” skriver under rubriken ”Ett förlovat land” följande:

”De som blott har en ringa inkomst att leva av borde slå ned sina bopålar i staden Orsa i Sverige. Där betalar man inga som helst skatter eller avgifter, barnen undervisas gratis på kommunens bekostnad; även telefon och spårvagnar får begagnas gratis. (!) Stadsfullmäktige kan förskaffa stadens invånare alla dessa fördelar, tack vare de ofantliga kommunskogarna, som lämnar så mycket virke, att avkastningen räcker till för alla kommunens kassor.”

Så nu får ”staden” Orsa kanske motse en invandring av fransmän.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!