Frusen potatis ~ 1902

Frusen potatis kan åter göras smaklig, om man, då den kokar, häller av vattnet flera gånger och ersätter det med nytt, kokande vatten. Den sötaktiga smaken går därigenom alldeles bort.

Om potatis inte vill spricka vid kokning och följaktligen inte vill mjöla sig, kan man få den att göra det genom att skära bort en ringformig bit av skalet, varigenom vattenångan fritt kan tränga in.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!