Gäspkuren ~ 1892

En berömd utländsk läkare, doktor Naegeli, har i en tidskrift för läkare sysselsatt sig med att utveckla betydelsen och nyttan av gäspandet.

Att gäspa, påstår doktor N., är den naturligaste gymnastik man kan få för lungorna och han uppmanar alla att genom djupa gäspningar rensa lungorna och uppöva andningsmuskulaturen, obekymrat om den förmån som anser gäspning i andras närvaro såsom något. Månget kroniskt lunglidande skulle kanske kunnat förekommas, säger doktor N., om detta medel i tid blivit använt.

Även för strupkatarrer och åkommor i hals och öron har doktor N. med framgång använt gäspkuren. Patienterna ordineras att gäspa så ofta som möjligt, och åtminstone sex à tio gånger efter varann.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!