Gott humör ~ 1888

Ett gott humör är mer än pengar,
ty det kan icke växlas bort,
och skönare än sommarns ängar,
dem hösten skövlar inom kort.
Ett gott humör förlänger livet,
ty har man det, så är det givet,
att man ej tar sitt liv en dag –
nej, pass, man har med allt fördrag!

Ett gott humör i mulna dagar
åt himlen ger en ljuslätt färg.
Det kommer även klena magar
att smälta skärvor utur berg.
Ett gott humör det lättar sorgen
och blomstervirar lilla ”korgen”.
Det svarar ovänskapens spratt
med högst ett litet godlynt skratt.

Ett gott humör vid vänners kyla
det bästa värmande ock är,
och det får ofta överskyla
en brist i dräkten som man bär.
Ett gott humör fördrar koliker,
det tystar magen, då han skriker,
det gör studenten frisk och pigg,
då han skall ut på liten vigg.

Ett gott humör för ej dispyter,
högviktiga – om påvens skägg,
och diktar inga lömska myter
för samhällskroppens råa drägg.
Ett gott humör sin ställning fattar:
all löjlighet det friskt beskrattar. ––
Och lättast utav alla dör
den som besatt ett gott humör.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!