Gott virke – Några gamla kärnkarlar ~ 1881

År 1775 dog vid 107 års ålder i Wales i England en arrendator som varit tre gånger gift. Med sin första hustru hade han 30 barn, med den andra 10 och med den tredje 4, samt dessutom 7 med två ogifta kvinnor. Mellan det äldsta och yngsta barnet var 80 års skillnad. Vid stamfaderns begravning var omkring 800 personer av hans avkomna församlade kring båren.

År 1803 levde nära Patolsk vid livländska gränsen en tysk lantman, som var 86 år gammal när slaget vid Poltava stod (1709). Således var han 1803 – 180 år gammal (?).

I sitt 93:e år trädde han i sitt 3:e äktenskap, vilket inte blev barnlöst. År 1803 bestod hans familj av 138 avkomlingar, varibland två barnbarn av mankön, vilka några år därefter uppnådde den ene 102 och den andre 100 levnadsår. Gamla farfar bibehöll syn och hörsel till sin död; han var aldrig sjuk och förlorade endast få veckor före sin död livskraften.

Thomas Parr, en lantbrukare i Shropshire i England, var född 1483. I sitt 82:a år äktade han en 28 års flicka, som skänkte honom flera barn. Vid 105 års ålder måste han undergå offentlig kyrkoplikt, därför att han utom äktenskapet hävdat en flicka.

Vid 122 års ålder gifte han sig för andra gången samt levde förnöjd med denna sin hustru i 30 år. Greven av Arundel förde honom då till hovet för att begapas som en kuriositet. Han blev bespisad och rundligen trakterad i det kungliga köket, och denna kost, som i början inte tycktes smaka honom, behagade honom snart så väl att han tog för mycket till livs och dog av indigestion den 5 nov. 1634. Han var då över 151 år och blev begraven i Westminster Abbey.

Ännu 12 år före sin död kunde han förrätta alla en lantbrukares göromål.

Baraviccino des Capellis dog 1770 i Tyrolen vid 104 års ålder. I sitt 84:de år gifte han sig för 4:de gången, och efter hans död nedkom hans änka med deras 8:de barn. Han var glad och munter till slutet av sin levnad, nyttjade aldrig glasögon och kunde ofta tillryggalägga ett par timmars väg till fots tills det sista året av sin tillvaro.

Håkan Ekholm, salpetersjuderiverkmästare, dog på Gotland 1827 vid mer än 101 års ålder.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!