Han fick inte fikonbrännvinet ~ 1906

För några dagar sedan ankom från Beirut i Mindre Asien till Trelleborgs utrikes postpaketexpedition ett till en sjöman i Mora adresserat paket, som innehöll en flaska förädlat fikonbrännvin.

Då postverket inte får förmedla införsel av spritdrycker, måste antingen den vilsekomna flaskan återsändas till fikonstaden eller innehållet oskadliggöras. Den praktiska posten valde det senare alternativet. Men morakarlen, som skulle haft flaskan till jul, kom antagligen att trösta sig med Falubrännvin, förmodar Tr. T.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!