”Han skämdes för att vara barnmorskans man” ~ 1906

För en tid sedan gifte sig en ung man med barnmorskan i en av Gotlands socknar. Strax efter bröllopet ville han förmå sin hustru att ta avsked från tjänsten, enär han var generad av att vara ”barnmorskans man”, berättar Gotlänningen.

Den unga frun, som är mycket omtyckt och synnerligen duglig, ansåg emellertid klokast att behålla sin tjänst med åtföljande inkomster, och vägrade därför att villfara mannens begäran. Mannen blev däröver mycket uppbragt och har många gånger burit sig åt som en tosing. Han har med hotelser av alla slag försökt att driva sin vilja igenom.

En gång förklarade han att han skulle skjuta sig, och gick fördenskull in i en smedja. Om en stund small ett skott, och man trodde då att han verkställt sitt hot, men vid undersökning befanns han livs levande sitta uppkrupen i skorstenen.

En annan gång hotade han att han skulle hänga sig och hade därför skaffat sig ett stycke tåg och begett sig upp på vinden. Om ett par timmar kom han dock ned igen, varvid hustrun, som kände hans sätt att förverkliga sina hotelser, skämtsamt uttryckte sin förvåning över att han ännu levde.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!