Hårfrisörer och perukmakare ~ 1891

Då perukerna började komma ur modet och det egna håret skulle friseras, stred hårfrisörer och perukmakare med alla vapen för sina hantverk. Ett par sådana kämpar bodde mittemot varandra.

Perukmakaren lät måla en skylt som föreställde Absalon, hängande med sitt yviga hår i ett träd, då han genomborras av Joab och till underskrift: En peruk hade räddat honom. Hårfrisören däremot lät måla en man som drunknar, emedan han istället för eget hår hade peruk, uti vilken en annan fattar för att rädda honom. Underskriften lydde: eget hår hade räddat honom.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!